Köszöntjük a Mediáció – Közvetítői eljárások című könyv weboldalán!


Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy segítséget és további támogatást nyújtsunk az Olvasóknak.

Weboldalunkon megtalálhatóak a kötetben hivatkozott jogszabályok szövegei, valamint a témához kapcsolódó más hasznos tartalmak.

Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law (Zöld könyv a konfliktusmegoldás alternatív módjairól a polgári és a kereskedelmi jog területén)

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről (fogyasztói OVR-rendelet)

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói AVR-irányelv)

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság ajánlása a közigazgatási szervek és magánszemélyek közötti peres eljárások alternatíváiról (angol nyelven)

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság R (98) 1 számú ajánlása a családi mediációról (angol nyelven)

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság Ajánlása a polgári ügyekben alkalmazott mediációról (angol nyelven)

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság R (99) 19 számú Ajánlása a büntető ügyekben alkalmazott mediációról (angol nyelven)

Az Európai Unió Tanácsának 2001/220/IB (2001. március 15.) számú kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK Irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

A Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.) a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről (angol nyelven)