BKv 2008.67 a közvetítői eljárás gyakorlati tapasztalatai alapján felmerült egyes jogértelmezést igénylő kérdésekről

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma az 1978. évi IV. törvény és az 1998. évi XIX. törvény közvetítői eljárásra vonatkozó egyes rendelkezéseinek az értelmezéséről nyilvánított 3/2007. BK véleményében (BH 2007/2. szám) foglaltakat továbbra is irányadónak tekinti.
A 2007. január hó 1. napjával bevezetésre került új jogintézmény gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai alapján a következő véleményt nyilvánítja.

BKv 2007.3 az 1978. évi IV. törvény (Btk.) és az 1998. évi XIX. törvény (Be.) közvetítői eljárásra vonatkozó egyes rendelkezései értelmezéséről

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma a 2007. év május hó 14. napján tartott ülésén megvitatta a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (Bkt.), valamint a Btk. és Be. hozzákapcsolódó egyes rendelkezései alkalmazásával összefüggő jogértelmezési kérdéseket, s a következő

v é l e m é n y t

nyilvánítja.

Kiegészítő táblázatok a gazdasági mediációról szóló fejezethez

A gazdasági mediációról szóló fejezet 16.1. pontjában található, a 16.2. pontban ismertetett konkrét eset valós eseményeivel kiegészített költségkalkulációs táblázat

Módszertani ajánlás

A családsegítő szolgáltatások számára  a mediáció (közvetítés) alkalmazására

A békéltető testületek elérhetősége

A békéltető testületek elérhetősége[1]

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 6001 Kecskemét Pf. 228.

Közvetítői statisztikák

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által nyilvántartott közvetítők eljárásaival kapcsolatos statisztikai adatok

Fogalomtár

Rövid gyűjtemény a kötetben használt legfontosabb fogalmakból

alternatív vitarendezés (AVR):

Olyan eljárások, amelyek alternatívát nyújtanak a bírósági eljárások mellett, illetve lehetőséget nyújtanak a bírósági eljárások elkerülésére.