Köszöntjük a Mediáció – Közvetítői eljárások című könyv weboldalán!


Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy segítséget és további támogatást nyújtsunk az Olvasóknak.

Weboldalunkon megtalálhatóak a kötetben hivatkozott jogszabályok szövegei, valamint a témához kapcsolódó más hasznos tartalmak.

58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről

(Hatályos állapot: 2012. 09. 19-)

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

3/2006. (I. 26.) IM rendelet a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

(Hatályos állapot: 2011. 03. 16-)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében és a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

19/2003. (VI. 24.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról

(Hatályos állapot: 2012. 09. 19-)

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 13. §-ának (7) bekezdésében és 135. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

(Hatályos állapot: 2013. 01. 01-)

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bvtvr.) 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdésére – a belügyminiszterrel, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

3/2003. (III. 13.) IM rendelet a közvetítői névjegyzék vezetéséről

(Hatályos állapot: 2010. 03. 17-)

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

2/2003. (III. 13.) IM rendelet a közvetítők igazolványáról

(Hatályos állapot: 2011. 03. 16-)

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

4/2001. (II. 20.) EüM-IM együttes rendelet az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről

(Hatályos állapot: 2008. 05. 16-)

Az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól

(Hatályos állapot: 1999. 09. 18-)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 74. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglalt feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a következőket rendelem el:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

(Hatályos állapot: 2012. 01. 01-)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a hatósági közvetítőkről

(Hatályos állapot: 2012. 07. 27-)

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: